Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

, Stran 849
Zavarovalne police preklicujejo
Benedičič-Angelov Alenka, Rakuševa ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500081571, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn-319158 Čač Rok, Gregorčičeva 25, Maribor, zavarovalno polico, št. 074488996 za življenjsko zavarovanje, izdala zavarovalnica Vzajemna. m-151 Čučko Gabrijela, Nova ulica 4, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 50500076968, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-211 Čučko Matej, Rožna ulica 3, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500108522, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-319218 Damiš Klavdija, Jablance 18, Zgornja Korena, zavarovalno polico, št. 50500060888 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. m-156 Drglin Erna, Podlipoglav 33, Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št. 50500020085, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny-319222 Ferk Milan, Lokovica 85, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 41601006803, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnh-319214 Furlan Severin, Branik 33D, Branik, zavarovalno polico, št. 40303000769, izdala zavarovalnica KD Zavarovalnica. gnc-319094 GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj ponudbo za sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe pokojnina: 78011345, ponudbo za sklenitev klasičnega življenjskega zavarovanja: 577230, ponudbi za premoženjsko zavarovanje: 183682, 183683, ponudbo za sklenitev nezgodnega zavarovanja: 666495, ponudbi za sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe Elite: 305121, 3005122. Ob-2404/11 Hafner Anton, Seničnica 18, Medvode, zavarovalno polico, št. 50500083496, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-319091 Halužan Mojca, Mestinje 47, Podplat, zavarovalno polico, št. 50500079511 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-319065 Janković Slaviša, Cesta k Tamu 15a, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500062783, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-140 Jesenovec Vera, Cesta na Polju 14, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500119192, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-319090 Kadilnik Rok, Hrenova 20, Nova Cerkev, zavarovalno polico, št. 50500061219, izdala zavarovalnica KD Življenje (Slovenica življenje). gnu-319226 Karaič Helena, Marinčev grič 26, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500024928, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-319016 Karaič Rastko, Marinčev grič 26, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500024929, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gng-319015 Koman Mojca, Vodnikova 188, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500097791, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-319153 Kos Andrej, Steklarska ulica 23, Rogatec, zavarovalno polico, št. 50500063755, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnb-319045 Kranjc Monika, Črešnjevci 14, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 50500069093, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-319220 Langus Petrović Anže, Langusova 25, Radovljica, zavarovalno polico, št. 50500077322, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh-319089 Milenković Goran, Trg Prešernove brigade 8, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500084017, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-319215 MIR d.o.o., Videm pri Ptuju 43, Videm pri Ptuju, zavarovalno polico, št. 50500057335, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-319217 Ozimič Thomas, Prvomajska 8, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. 50500039660, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-214 Podboj Andrej, Voljčeva cesta 4, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 505000990944, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz-319096 Potisek Uroš, Loški Potok 16, Loški Potok, zavarovalno polico, št. 50500024698, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-319038 Privošnik Janez, Šolska ulica 58, Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno polico, št. 50500008317, izdala zavarovalnica Fondpolica KD Življenje. gnp-319081 Roš Nevenka, Tropovci, Šolska ulica 8, Tišina, zavarovalno polico, št. 50500088488, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-319227 Valentan Borut, Dragučova 15, Pernica, zavarovalno polico, št. 50500032847, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-159 Verdinek Irena, Kompole 89, Štore, zavarovalno polico, št. 50500086197, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-319088 Verlič Davorin, Selnica ob Muri 163, Ceršak, zavarovalno polico, št. 50500022915, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-319043 Verlič Melita, Selnica ob Muri 163, Ceršak, zavarovalno polico, št. 50500022918, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-319044 Zorko Saksida, Branik 156, Branik, zavarovalno polico, št. 40303000768, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-319084