Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

N 41/2010 Os-2231/11 , Stran 848
N 41/2010 Os-2231/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Žarka Juriševič, Dol pri Hrastovljah 44, Črni Kal, ki ga zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Juriševič, z zadnjim znanim bivališčem Dol pri Hrastovljah, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 11. 3. 2011, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Juriševiča, rojenega 5. 9. 1891, z zadnjim znanim bivališčem Dol pri Hrastovljah, Črni Kal, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 11. 3. 2011