Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

N 65/2010 Os-2229/11 , Stran 848
N 65/2010 Os-2229/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Marije Gregorič, Ravne 11, Pobegi, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., zoper nasprotnega udeleženca Josipa Ražman, z zadnjim znanim bivališčem Truške 19, Marezige, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 11. 3. 2011, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Ražmana, rojenega 24. 10. 1885, pokojnega Andreja, z zadnjim znanim bivališčem Truške 19, Marezige, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 11. 3. 2011