Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

N 37/2010 Os-2209/11 , Stran 848
N 37/2010 Os-2209/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Draga Jakomin, Boškarji 8, Pobegi, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Jakomin, pokojnega Dominika, z zadnjim znanim bivališčem v Pobegih, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Jakomina, pokojnega Dominika, z zadnjim znanim bivališčem v Pobegih, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 3. 2011