Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

N 79/2009 Os-2112/11 , Stran 848
N 79/2009 Os-2112/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Marino Babič, Cesta XVI. št. 22, Prade, Koper, ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Oblak, pokojnega Antona, z zadnjim znanim bivališčem Rožar, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Oblaka, pokojnega Antona, z zadnjim znanim bivališčem Rožar, Črni Kal, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 3. 2011