Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

N 8/2010 Os-2111/11 , Stran 848
N 8/2010 Os-2111/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Darija Kozlovič, Butari 5b, Gračišče, ki ga zastopa odvetnik Rok Jenko, zoper nasprotno udeleženko Ano Levac, pokojnega Ivana, z zadnjim znanim bivališčem Butari bb, Gračišče, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Ane Levac, pokojnega Ivana, z zadnjim znanim bivališčem Butari bb, Gračišče, za mrtvo. Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 3. 2011