Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

N 80/2009 Os-2110/11 , Stran 847
N 80/2009 Os-2110/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanko Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Marino Babič, Cesta XVI. št. 22, Prade, Koper, ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič, zoper nasprotno udeleženko Marijo Oblak, vdova Antona, z zadnjim znanim bivališčem Rožar, Črni Kal, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Marije Oblak, vdove Antona, z zadnjim znanim bivališčem Rožar, Črni Kal, za mrtvo. Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 3. 2011