Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

D 866/2010 Os-2202/11 , Stran 847
D 866/2010 Os-2202/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Ani Wagner, rojeni Šuster, rojeni dne 31. 10. 1925, državljanki Republike Slovenije, umrli dne 16. 9. 2010, nazadnje stanujoči Rosenhügelstrasse 192, Dunaj. Zapustnica je napravila oporoko, v kateri je razpolagala z vsem svojim premičnim in nepremičnim, kot tudi denacionaliziranim premoženjem, ki ga je zapustila oporočni dedinji Nini Umek. Zapustnica ni imela potomcev. Zapustničina najbližja sorodnica je sestrična Stanislava Umek, ki je oporoko priznala za pravno veljavno. Zapustnica pa je imela še druge sestrične in bratrance oziroma pokojne bratrance, ki so morebiti zapustili potomce, katerih imena, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 14. 3. 2011