Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

II P 214/2010 Os-2186/11 , Stran 847
II P 214/2010 Os-2186/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po višjem sodniku Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Mateje Stojko Mendes, Ul. Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, ki jo zastopa odvetnica Erika Rejc iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Leonardo Mendesa, zadnji znani naslov 14 Bordon Walk, Putney, London, Velika Britanija, zaradi razveze zakonske zveze sklenilo: Na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Leonardu Mendesu postavi začasni zastopnik, odvetnik, Mitja Matelič iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 6, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi II P 214/2010, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 14. 3. 2011