Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

II P 351/2010 Os-2083/11 , Stran 847
II P 351/2010 Os-2083/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni zadevi tožeče stranke Jasne Ramadani, Streliška pot 14, Nova Gorica, ki jo zastopa odvetnik Simon Čehovin iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Milaima Xhinaja, neznanega naslova, zaradi razveze zakonske zveze sklenilo: na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Milaimu Xhinaju, neznanega naslova postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice, Bevkov trg 6, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 351/2010 vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 14. 3. 2011