Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

VL 45988/2009 Os-2182/11 , Stran 847
VL 45988/2009 Os-2182/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžnici Zvezdani Juras, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Olivera Gomboc, Slovenska c. 55c, Ljubljana, zaradi izterjave 635,36 EUR, sklenilo: dolžnici Zvezdani Juras, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prodanem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Olivera Gomboc, Slovenska c. 55c, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 2. 2011