Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

VL 124282/2010 Os-2117/11 , Stran 847
VL 124282/2010 Os-2117/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo zastopa Tatjana Jeglič, Celovška cesta 182, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Cvetan, Koroška cesta 19, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Jelka Sajovic, Šorlijeva 21, p.p. 183, Kranj, zaradi izterjave 4.010,85 EUR, sklenilo: dolžniku Bojanu Cvetan, Koroška cesta 19, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Jelko Sajovic, Šorlijeva 21, Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 2. 2010