Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

VL 100908/2009 Os-2116/11 , Stran 846
VL 100908/2009 Os-2116/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Dušanu Mijatoviču, Marušičeva ulica 5, Piran, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mirjana Djurković, Kolodvorska 1, Koper, zaradi izterjave 825,85 EUR, sklenilo: razreši se začasno zastopnico odvetnico Svetlano Truglas, Kolodvorska 2, Koper, ki je bila postavljena s sklepom z dne 22. 11. 2010. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Mirjano Djurković, Kolodvorska 1, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 12. 2010