Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

I 13226/2006 Os-2115/11 , Stran 846
I 13226/2006 Os-2115/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Krekove družbe za storitve d.o.o., Partizanska 5, Maribor, proti dolžniku Djordju Kerezović, Cesta na Brinovec 5c, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa zakoniti začasni zastopnik Gregor Pirc, Kotnikova 5, Ljubljana, zaradi izterjave 3.231,86 EUR, sklenilo. sklep opr. št. I 13226/2006 z dne 12. 11. 2009 o postavitvi začasnega zastopnika Marka Knafeljca, odvetnik v Ljubljani, Dalmatinova 4, se razveljavi. Dolžniku Djordu Kerezović se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Pirc Gregor, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 3. 2011