Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

VL 109191/2009 Os-2081/11 , Stran 846
VL 109191/2009 Os-2081/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tone Jančič, Verovškova 60b, Ljubljana, proti dolžnici Tamari Budiša, Levčeva ulica 13, Mengeš, ki jo zastopa odvetnica Alenka Sočan Žitinik, Tavčarjeva 6/I, Ljubljana, zaradi izterjave 2.147,04 EUR, sklenilo: dolžnici Tamari Budiša, Levčeva ulica 13, Mengeš, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Alenka Sočan Žitinik. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 8. 2010