Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

VL 163954/2009 Os-2037/11 , Stran 846
VL 163954/2009 Os-2037/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Dragu Zonta, Cesta Andreja Bitenca 134, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Erčulj, Tržaška 40, Ljubljana, zaradi izterjave 213,28 EUR, sklenilo: dolžniku Dragu Zonta, Cesta Andreja Bitenca 134, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Branko Erčulj, Tržaška 40, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 1. 2011