Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 3976/2011 Os-2451/11 , Stran 845
Dn 3976/2011 Os-2451/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Mudrinića, stanujočega Borštnikova 25, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3172/17, k.o. Tezno, pod opr. št. Dn 3976/2011, dne 30. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 20. 9. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Metalna d.d. Maribor, ki ga je zastopal predsednik Marjan Anžur in kupcem Janezom Rantašem, rojen 6. 12. 1932, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino – stanovanje št. 17, v II. nadstropju stanovanjske hiše Kidričeva ulica 9c, Maribor, stoječe na parc. št. 125, pripisani vl. št. 1107, k.o. Tezno, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca; – darilne pogodbe z dne 5. 10. 1993, sklenjene med darovalcem Janezom Rantašem, rojenim 6. 12. 1932, stanujočim Kidričeva ulica 9c, Maribor, in obdarjencem Jakom Rantašem, rojenim 1. 6. 1955, stanujočim Ženik 45a, Videm ob Ščavnici, s katero je darovalec obdarjencu podaril nepremičnino 1-sobno stanovanje št. 17, v II. nadstropju, v Kidričevi ulici 9c v Maribor, stoječe na parc. št. 125, pripisani vl. št. 1107, k.o. Tezno, in na podarjenem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime obdarjenca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 30. 3. 2011