Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 32605/2010 Os-2430/11 , Stran 845
Dn 32605/2010 Os-2430/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Kastelica, Stična 39, Ivančna Gorica, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 24, zdaj z ident. št. 324.E, vpisani v podvl. št. 2831/119, k.o. Bežigrad, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 1963, sklenjene med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in podjetjem »Ključavničarstvo« Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 24, zdaj z ident. št. 324, vpisani v podvl. št. 2831/119, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 3. 2011