Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 16303/2010 Os-2429/11 , Stran 845
Dn 16303/2010 Os-2429/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka Jurjeca, Glavarjeva ul. 47, Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 72, zdaj št. 71, z ident. št. 71.E, vpisani v podvl. št. 4154/70, k.o. Bežigrad, dne 3. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1081/91, z dne 6. 1. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem), in Vinkom Jurjecem, Glavarjeva ul. 47, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 72, zdaj št. 71, z ident. št. 71.E, vpisani v podvl. št. 4154/70, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 3. 2011