Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 5790/2011 Os-2428/11 , Stran 845
Dn 5790/2011 Os-2428/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sandre Škofic, Pot na Debeli hrib 48, Škofljica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 15, z ident. št. 14.E, vpisani v podvl. št. 3844/14, k.o. Vič, dne 7. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem, in Občino Ljubljana Vič – Rudnik, kot kupcema, in sicer stanovanje št. 15, z ident. št. 14.E, vpisani v podvl. št. 3844/14, k.o. Vič, – pogodbe št. V 133/95-M.MI. z dne 28. 6. 1985, sklenjene med Občino Ljubljana Vič – Rudnik kot prodajalcem, in Milošem Dunđerskim, Viška cesta 51, Ljubljana, in sicer stanovanje št. 15, z ident. št. 14.E, vpisani v podvl. št. 3844/14, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2011