Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 35287/2010 Os-2427/11 , Stran 845
Dn 35287/2010 Os-2427/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Šehovića, Podpeč 63, Preserje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje v stanovanjski hiši Podpeč 63, Brezovica, zdaj z ident. št. 8.E, vpisani v podvl. št. 6248/6, k.o. Brezovica, dne 17. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 12. 12. 1991, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 25. 10. 2010, sklenjene med Hoja galanterija, Podpeč 53, Preserje, kot prodajalcem, in Damjanom Mohoričem, Babškova pot 16, Škofljica kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje v stanovanjski hiši Podpeč 63, Brezovica, zdaj z ident. št. 8.E, vpisani v podvl. št. 6248/6, k.o. Brezovica. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2011