Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 12975/2010 Os-2425/11 , Stran 844
Dn 12975/2010 Os-2425/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majdice Mišič, Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka Reisner, Ljubljanska 76, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, atriju, v izmeri 41,27 m2, zdaj parc. št. 2219/203, vpisani v vl. št. 4071, k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, zemljiškoknjižnega dovolila neznanega datuma, izdanega s strani prodajalca in investitorja SGP Zidar Kočevje, in sicer kupcu, Majdici Mišič, Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, atrij, v izmeri 41,27 m2, zdaj parc. št. 2219/203, vpisani v vl. št. 4071, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 3. 2011