Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 39642/2010 Os-2424/11 , Stran 844
Dn 39642/2010 Os-2424/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sajko Darka, Gradišnikova ulica 22, Borovnica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Verce v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 753/3, k.o. Tomišelj, dne 15. 3. 2011, pod opr. št. Dn 39642/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 8. 12. 2004, sklenjene med Župnijo Tomišelj, Tomišelj 22, Ig, Občino Ig, Ig 72, Ig, ter Pan Goslar d.o.o, Brest 4, Ig pri Ljubljani, za nepremičnino, parc. št. 753/3 (prej 753/1), k.o. Tomišelj. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2011