Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 2080/2010 Os-2423/11 , Stran 844
Dn 2080/2010 Os-2423/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kumalić Izedina, Mirna pot 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident št. 16.E, v podl. št. 1454/16, k.o. Štepanja vas, dne 8. 3. 2011, pod opr. št. Dn 2080/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, št. 88/76-MS, z dne 21. 10. 1976, sklenjene med IMOS poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo, Ljubljana (kot prodajalcem) in Geološkim zavodom Ljubljana n.sol.o, Dimičeva 16, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ident št. 16.E, v podl. št. 1454/16, k.o. Štepanja vas, – pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 11. 11. 2003, sklenjene med pogodbeniki GZL Geoprojekt d.d., Letališka 27, Ljubljana, Geostroj d.d., Dimičeva 16, Ljubljana, Geološkim zavodom Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, Minervom d.d., Dimičeva 14, Ljubljana, in RGS d.d. – v likvidaciji, Dimičeva 16, Ljubljana, za nepremičnino, ident št. 16.E, v podl. št. 1454/16, k.o. Štepanja vas. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2011