Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 41275/2010 Os-2422/11 , Stran 844
Dn 41275/2010 Os-2422/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edina Palamarja, Vojkova cesta 77, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o. iz Ljubljane, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, parc. št. 1134/11, vpisani v vl. št. 1551, k.o. Tomšelj, dne 10. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupne pogodbe z dne 9. 8. 1979, sklenjene med Stanetom in Jožefo Zadnikar, oba Ižanska c. 418, Ljubljana, kot prodajalca in Fani ter Jožetom Černetom, Glavarjeva 12, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, parc. št. 1134/11, vpisani v vl. št. 1551, k.o. Tomišelj; – dodatka h kupni pogodbi z dne 23. 3. 2001, sklenjene med Stanetom in Jožefo Zadnikar, Ižanska c. 418, Ljubljana, kot prodajalca, in Fani ter Jožetom Černetom, Glavarjeva 12, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, parc. št. 1134/11, vpisani v vl. št. 1551, k.o. Tomišelj. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 3. 2011