Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 30856/2010 Os-2421/11 , Stran 844
Dn 30856/2010 Os-2421/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stane Šinkovec, Rožna dolina Cesta IV/19, Ljubljana, in Sonje Šinkovec, Rožna dolina Cesta IV/19, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Sonja Dolinar iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 1/5 stanovanjske hiše, v vl. št. 621, zdaj 1/5 parc. št. 201 in 202, vpisani v vl. št. 621, k.o. Vič, dne 10. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 8. 2. 1983, sklenjene med Ivanom Gržiničem, Rožna dolina IV/19, Ljubljana, kot prodajalcem in Stanko ter Sonjo Šinkovec, obe Rožna dolina IV/19, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, 1/5 stanovanjske hiše, v vl. št. 621, zdaj 1/5 parc. št. 201 in 202, vpisani v vl. št. 621, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 3. 2011