Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 23002/2008 Os-1933/11 , Stran 843
Dn 23002/2008 Os-1933/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ružice Nikolić, Sulja Šakanovića, Dragane Šakanović in Margarete Rešetarević, vsi Bezenškova 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje brez številke, ki predstavlja 261/1020 delež parc. št. 379/1, stanovanje št. 1, ki predstavlja 282/1020, delež parc. št. 379/1 in stanovanje št. 2, ki predstavlja 292/1020, delež parc. št. 379/1, vse v stavbi z naslovom Bezenškova 21 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 379/1, k.o. Udmat, dne 28. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 9. 11. 1991, sklenjene med družbo Saturnus Ljubljana, Letališka cesta 17, Ljubljana (kot prodajalcem) in Margareto Rešetarević, Bezenškova 21, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje brez številke, ki predstavlja 261/1020 deleža parc. št. 379/1, k.o Udmat. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 3. 2011