Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 11644/2005 Os-1585/11 , Stran 843
Dn 11644/2005 Os-1585/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Tours AS, d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana in Uroša Bude, Mala ulica 8, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Nevenka Šorli iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, poslovni prostor, v izmeri 116,05 m2, zdaj z ident. št. 909.E, vpisani v podvl. št. 13/10, k.o. Tabor, dne 4. 1. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 3. 4. 2000, sklenjene med družbo Diler, d.o.o. – v stečaju, Kapiteljska 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in Klemnom Šenico, Na jami 9, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, poslovni prostor, v izmeri 116,05 m2, zdaj z ident. št. 909.E, vpisani v podvl. št. 13/10, k.o. Tabor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 2. 2011