Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Rz 27/2011 Os-2018/11 , Stran 843
Rz 27/2011 Os-2018/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, v zvezi s predlogom za dopolnitev zemljiške knjige, na podlagi 204. v zvezi z 231. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja oklic o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige za parc. št. 671/5 in 780/4, k.o. Sabonje, za katere je verjetno izkazana lastninska pravica naslednjih oseb: – Marija Bevčič, roj. 5. 12. 1947, Maistrova ulica 2, Ilirska Bistrica, do 7/192-ine, Božica Božič, roj. 14. 2. 1938, Sabonje 16, Ilirska Bistrica, do 7/24-ine, Vincenc Božič, roj. 20. 8. 1943, Sabonje 31, Ilirska Bistrica, do 6/144-ine, Viktorija Brumen, roj. 28. 7. 1923, Dolenje pri Jelšanah 48, Jelšane, do 7/192-ine, Zofija Dragičevič, Bujska 1, Pula, Republika Hrvaška, do 7/192-ine, Lucijana Ferlan, roj. 1950, Izaka Poščića 1, Opatija, Republika Hrvaška, do 7/768-ine, Jadranka Frgačić, roj. 1961, Ul. Istarske divizije 57, Pula, Republika Hrvaška, do 7/192-ine, Franc Hrvatin, roj. 25. 2. 1924, Sabonje 22, Ilirska Bistrica, do 1/24-ine, Marija Hrvatin, roj. 19. 11. 1931, Sabonje 22, Ilirska Bistrica, do 1/24-ine, Občina Ilirska Bistrica, matična št. 5880416, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, do 3/24-ine, Nevia Paulić, roj. 1953, Save Jugo Bujkova 26, Reka, Republika Hrvaška, do 21/768-ine, Ivan Petrač, roj. 29. 12. 1906, Sabonje 44, Ilirska Bistrica, do 1/12-ine, Marija Pugelj, roj. 11. 10. 1919, Oktavija Valiča 32, Reka, Republika Hrvaška, do 7/192-ine, Alojzija Sluga, roj. 25. 7. 1932, Mala vas 60, Ljubljana, do 7/192-ine, Marija Tomažič, roj. 17.11.1892, Sabonje 34, Ilirska Bistrica, do 1/12-ine, Ivanka Udovič, roj. 3. 6. 1935, Parecag 173 A, Sečovlje, do 7/192-ine. Poziva se vse imetnike pravic na navedenih nepremičninah, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o lastninski pravici navedenih oseb na parc. št. 671/5 in 780/4, k.o. Sabonje, oziroma obstoj pogojev, da navedeni zemljiški parceli nista vpisani v zemljiški knjigi in vpisa teh zemljiških parcel ni mogoče opraviti po splošnih pravilih zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 11. 3. 2011