Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

In 1781/2010 Os-2181/11 , Stran 843
In 1781/2010 Os-2181/11
Na podlagi sklepa z dne 20. 12. 2010, opr. št. In 1781/2010 Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Zoran Kovačič dne 9. 2. 2011 v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave 445,27 EUR, 421,14 EUR, 178,56 EUR, 59,99 EUR, 465,05 EUR, 425,88 EUR, 342,05 EUR in 449,13 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino, ki je v lasti dolžnika Društvo avtoprevoznikov Maribor, Pristaniška ulica 8, Maribor, do celote – prostor v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Pristaniška ulica 8, stoječi na parc. št. 2119/1, k.o. Koroška vrata, v izmeri 105,13 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 4. 3. 2011