Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 495/11 Ob-2442/11 , Stran 842
SV 495/11 Ob-2442/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 495/11, z dne 29. 3. 2011, je bilo stanovanje št. 8, v 1. nadstropju, stanovanjskega bloka v Medvodah, na naslovu Cesta na Svetje št. 9, parc. št. 78/8, vložek št. 308, k.o. Medvode, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Marijane Žen Jurančič in Marka Jurančiča vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe o prodaji nepremičnine, z dne 4. 3. 2011, sklenjene z Mitjem Klavora, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, s pripadki.