Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 175/11 Ob-2436/11 , Stran 842
SV 175/11 Ob-2436/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-175/11, z dne 1. 4. 2011, je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 58,30 m2, v zgradbi na naslovu Kidričevo naselje 15, Postojna, stoječi na parceli št. 3327, k.o. Postojna, z ident. št. 2490-200-1, last zastaviteljev po imenu Selvir Hafizović, stanujoč Mali Otok 10, Postojna, in Elvira Hafizović, stanujoča Mali Otok 10, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 3,10% in z datumom zapadlosti terjatve 1. 5. 2041.