Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 339/2011 Ob-2435/11 , Stran 842
SV 339/2011 Ob-2435/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarja Edvarda Sivca iz Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr. št. SV-339/2011 z dne 29. 3. 2011, je stanovanje, v izmeri 80,05 m2, na naslovu Kot 86, 5230 Bovec, ki stoji na parc. št. 952, in parc.št. 953 iz vl. št. 763, k.o. Bovec, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, s pripadki.