Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 306/11 Ob-2434/11 , Stran 842
SV 306/11 Ob-2434/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 306/11, DK 8/11 z dne 1. 4. 2011 je bilo dvosobno stanovanje št. 9, v izmeri 62,70 m2, z ident. št. posameznega dela stavbe 1959-4570-9, v 2. nadstropju, večstanovanjske stavbe v Domžalah, na naslovu Miklošičeva ulica 4B, Domžale, z ident. št. stavbe 4570, ki stoji na parc. št 4019/14, k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim solastniškem deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe, ter last zastaviteljice Tič Natalije do celote, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 122.000,00 EUR, s pp.