Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 367/11 Ob-2433/11 , Stran 842
SV 367/11 Ob-2433/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 367/2011, z dne 31. 3. 2011, je bilo zastavljeno stanovanje št. 13, v izmeri 21,60 m2, oziroma 20,65 m2, ki se nahaja v 4. etaži, večstanovanjske stavbe, na naslovu Trg na Stavbah 1, Litija, z ident. št. stavbe 323.ES, ident. št. 13.E, v stanovanjski hiši, parc. št. 1347/26, k.o. Hotič, last Verke Pranjić, Friškovec 3, Ljubljana, za terjatev v znesku 24.000,00 €, v korist upnice Raiffeisen Banka d.d., z rokom zapadlosti 31. 5. 2031.