Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 385/11 Ob-2432/11 , Stran 842
SV 385/11 Ob-2432/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr. št. SV 385/11, z dne 30. 3. 2011, so bile v korist upnice Factor banke d.d. zaradi zavarovanja denarnih terjatev v višini 120.000,00 EUR s pripadki, zastavljene: nepremičnina, na naslovu Cesta v Gorice 36, Ljubljana, na zemljiščih s parc. št. 2116/11, 2116/12, 2116/13, 2116/14, 2116/15, 2116/16, 2116/5, 2116/6, 2116/7, 2116/8 ter 2116/9, vse k.o. Vič, in sicer na poslovnem prostoru, v pritličju objekta drobnega gospodarstva A, v območju urejanja VP 6/1 (VP4) Plutal, označenega s št. IV, med osjo A-B in osjo 1-4 v izmeri 126,16 m2, s pravico trajne uporabe zemljišča, na katerem stoji objekt in zemljišča, ki služi temu objektu za normalno rabo, s pravico uporabe poti med dvema objektoma, ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča, ter javnega parkirišča med objektoma B in C, ter pravico souporabe zaklonišča med objektoma A in B, in pravico souporabe skupnih delov objekta in naprav, ki služijo objektu kot celoti ter poslovnem prostoru v pritličju objekta A, v območju urejanja VP 6/1 (VP 4) Plutal, označenega s št. III. med osjo 1-4 in osjo B-C, v izmeri 145,36 m2, s pravico trajne uporabe zemljišča, na katerem objekt stoji in zemljišča, ki služi temu objektu za normalno rabo, s pravico uporabe poti med dvema objektoma, ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča med objektoma B in C, ter pravico souporabe zaklonišča, zgrajenega med objektoma A in B, in pravico souporabe skupnih delov objekta in naprav, ki služijo objektu kot celoti, nepremičnina, na naslovu Cesta v Gorice 38, Ljubljana, in sicer na poslovnem prostoru, v izmeri 61,78 m2, v pritličju objekta št. 4, zgrajenega na zemljišču parc. št. 2116/9, k.o. Vič, s pravico trajne uporabe zemljišča, na katerem stoji objekt kot celota, in poslovni prostor ter zemljišče, ki temu objektu služi za normalno rabo, pravico uporabe poti med dvema objektoma, ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča, souporabo skupnega dvonamenskega zaklonišča ter skupnih delov in naprav objekta in nepremičnina, na naslovu Cesta v Gorice 38, Ljubljana, in sicer na poslovnem prostoru št. VII, na levi strani veznega hodnika, v izmeri 62,81 m2 v nadstropju objekta, na naslovu Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ležečega na parc. št. 2116/5, parc. št. 2116/6, parc. št. 2116/7, parc. št. 2116/8, parc. št. 2116/9, parc. št. 2116/10, parc. št. 2116/11, parc. št. 2116/12, parc. št. 2116/13, parc. št. 2116/14 vse k.o. Vič z ustreznim delom lastništva na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah zgradbe, vključno s solastno pravico na zemljišču na katerem objekt stoji, oziroma kateremu služi kot funkcionalno zemljišče. Vse zgoraj navedene nepremičnine so last družbe IZID, d.o.o. Jesenice.