Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2396/11 , Stran 838
Ob-2396/11
Direktor družbe KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Kvart, d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo: 1. Dne 1. 4. 2001 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt KD Kvart, d.o.o. 2. Na sedežu družbe KD Kvart do.o. je od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, v času od 8. do 12. ure, na vpogled: – delitveni načrt KD Kvart d.o.o., – računovodski izkazi družbe KD Kvart d.o.o. za zadnja tri leta, – zaključno poročilo družbe KD Kvart, d.o.o. 3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz prejšnjega odstavka. 4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor KD Kvart d.o.o. razložil Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave Delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
KD Kvart, d.o.o. Miha Gostiša direktor