Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2401/11 , Stran 817
Ob-2401/11
V skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o., skupščina CEROZ, d.o.o., razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) družbe CEROZ, d.o.o. Kandidat mora poleg pogojev, določenih v 255. členu ZGD-I, izpolnjevati še naslednje pogoje: – ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih, – ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti, – obvlada svetovni jezik, – je državljan Republike Slovenije. Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizijo razvoja družbe CEROZ, d.o.o. za naslednje 4-letno mandatno obdobje in dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev. Direktorja se imenuje za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto direktorja je 8 dni od objave v Uradnem listu RS in časopisu Dnevnik. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – Za razpis« na naslov CEROZ, d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku.
CEROZ, d.o.o.