Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

, Stran 693
Drugo preklicujejo
Artač Tajda, Žabnica 14, Notranje Gorice, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnm-318884 Bogataj Monika, Ješetova ulica 32, Kranj, študentsko izkaznico, št. 11100069, izdala Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. gnn-318833 Bošnjak Maša, Ljubljanska cesta 85, Domžale, študentsko izkaznico, št. 31250067, izdala Fakulteta za farmacijo. gnj-318862 Čeligoj Patrik, Z. Miloša 8, Izola – Isola, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran, št. 0006034217. gnm-318859 Drnovšek Judita, Katreževa pot 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnm-318909 Đapa Nives, Ulica Slavka Gruma 118, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 19399216, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana, izdana na Mesojedec Nives. gni-318913 F & A Transport, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnico, št. 0502189, za državo Rusija, oznaka države 643/09. gnx-318898 FORNO d.o.o., Snovik 2C, Laze v Tuhinju, štampiljko velikost 3,5 X 1 cm, podolgovate oblike z modrim odtisom, vsebina: FORNO d.o.o., davčna številka 98811649. gnl-318860 Gulja Tina, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET. gng-318865 Janko Grm s.p., Gornji Dolič 28, Mislinja, licence za vozilo M.A.N.L338.185 LLC, registrska številka SG T7-799, veljavna od 10. 1. 2007 do 10. 1. 2012. gnv-318925 Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni prevoz stvari za državo Rusijo, in sicer z oznako 643/09 in številkami 0502233, 0501242, 0501243, 0501251 in 0502252, za leto 2010 izdala GZS. gno-318836 Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni prevoz stvari za državo Belorusijo, in sicer z oznako 112/01 in številko 1792601, ter državo Ukrajino z oznako 804/11 in številko 061964, za leto 2010, izdala GZS. gnj-318837 Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni prevoz stvari za državo Ukrajino, in sicer z oznako 804/11 in številkami 1905076 in 1905069, za leto 2011, izdala GZS. gni-318838 Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni prevoz stvari za državo Ukrajino, z oznako 804/03 in številkami 005329 in 002031. gnx-318848 Kompoš Peter, Kurirska pot 35, Ruše, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000514000. gnd-318918 Levičnik Urša, Vojkova 50, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63040088, izdala Univerza v Ljubljani, FRI. gnp-318881 Meritev d.o.o., Prisojna ulica 87, Maribor, registrske št. MB NH-633, za vozilo opel zafira, št. 0001818/04204/399/006. gns-318853 Minerva Žalec, d.d., Ložnica pri Žalcu 37, Žalec, štampiljko velikosti 40 X 13 mm, na levi je logotip podjetja Minerva (MŽ), desno napis Minerva Žalec d.d., Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, št. 5. gng-318915 Nahtigal Maruša, Podpeška cesta 66c, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 71060309, izdala Biotehniška fakulteta. gnz-318871 Nikić Svetislav, Fischerstrasse 5, Weilamrhen, državni izpit za šoferja, izdala Avtošola Ježica v Ljubljani. gno-318907 Nussdorfer Bruno, Tolstojeva ulica 31, Ljubljana, strokovni izpit za opravljanje lekarniške dejavnosti, izdala GZS, leta 1985. gng-318890 Opara Ian, Močnikova 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednje vzgojiteljske šole in gimnazje Ljubljana. gnx-318873 Perša Janko, Slavšina 16, Vitomarci, preklic potrdila za traktor. gnu-318826 Pirjevec Neva, Gradišče 18, Sežana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic višji fizioterapevt, št. 166-450/96, leto izdaje 1996. gnh-318839 Sever Kristina, Podgorica pri Podtaboru 1, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 71060689, izdala Biotehniška fakulteta. gnb-318870 Snoj Črt, Vevška cesta 8, Ljubljana, preklic maturitetnega spričevala (3x) Gimnazije Moste, izdano leta 2009 in 2010 (2x). gnr-318829 Spruk Janez, Jeranova ulica 12a, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehničnih strok Šiška. gnj-318912 Šuštar Jure, Mikuževa ulica 12, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000226260 00, izdajatelj Cetis d.o.o. gno-318857 Tomše Adrijan, Pucova ulica 2, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024763000, leto izdaje 2010, izdajatelj Cetis d.d. gns-318878 Toni Maja, Ljubljanska cesta 45, Ig, študentsko izkaznico, št. 11020589, izdala Zdravstvena fakulteta. gng-318823 Vidmar Mateja, Meniška vas 3b, Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico, št. 01006367, izdala Pedagoška fakulteta. gnt-318852 Volf Matic, Murnova ulica 18, Ljubečna, študentsko izkaznico, št. 19525464, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-318885 ZETIT, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 8, Ljubljana, dovolilnico CEMT (certifikat in zvezek) št. 00663, oznaka 380 za Italijo, izdalo Ministrstvo za promet. gnq-318905