Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

, Stran 692
Spričevala preklicujejo
Bajrektarević Nermina, V Karlovce 33k, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta 1997, izdano na ime Huseinović Nermina. gnf-318891 Bečirević Sabina, Sončna pot 19, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta 2007. gnz-318821 Benić Petar, Goriška cesta 42, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1975. gnd-318868 Bolta Katja, Sora 50D, Medvode, spričevalo 5., 6. in 7. razreda OŠ Preska, izdano leta 2008, 2009, 2010. gnd-318843 Bremec Matej, Slap ob Idrijci 37c, Slap ob Idrijci, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in spričevalo poklicne mature Srednje zdravstvene šole v NG, izdano leta 2004, 2005, 2006, 2007. gnw-318824 Cej Tomislav, Cesta na Čuklje 58D, Šempeter pri Gorici, diplomo Srednje lesarske šole Jože Srebrnič Nova Gorica, leto izdaje 1989, št. I./L 564. gnw-318874 Dečman Tjaša, Pot na Dobortin 2a, Vojnik, spričevalo 4. letnika SEŠ Celje, št. 7/1078, izdano leta 2010. gny-318897 Filipič Alenka, Dol pri Borovnici 68, Borovnica, maturitetno spričevalo SPSŠ Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2004. gnn-318908 Jankovič Rado, Lokev 125, Lokev, spričevalo 8. razreda OŠ Srečka Kosovela Sežana, izdano leta 1980. gny-318847 Jenko Boštjan, Selo pri Vodicah 34b, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, smer prometni tehnik, izdano leta 2000. gny-318872 Juren Katja, Orlek 27, Sežana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2006. gnq-318880 Kelhar Robertina, Zabukovica 46C, Griže, spričevalo 4. letnika Vrtnarske šole Celje, št. 4.a (d)VT/2006, izdano leta 2005/2006. gnz-318921 Klasinc Irena, Rimska cesta 16, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje živinorejsko veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1980 in 1981, izdano na ime Potočnik Irena. gnl-318910 Klemše Polona, Sončna pot 50, Portorož – Portorose, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran. gnm-318834 Klopčič Rok, Drtija 61, Moravče, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 1997. gnz-318896 Kocjančič Aleksander, Vanganelska 77, Koper – Capodistria, spričevalo 4. in 5. letnika SEPŠ – Koper. gnb-318920 Kočar Petra, Laniše 6, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj, izdano leta 2001. gnj-318887 König Alex, 2. Prekomorske brigade 68, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika STŠ Koper, izdano leta 2009. gny-318922 Krofl Alja, Stošičeva ulica 6, Kranj, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2010. gnu-318851 Leskovec Tilen, Ulica Josipa Ogrinca 11, Kamnik, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2010. gnv-318850 Leva Robert, Log 49a, Bistrica ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole Maribor, št. II/IE1-S-2301, izdano leta 1994. gnb-318895 Lipušček Matjaž, Majaronova ulica 24, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1991 in 1992. gnc-318869 Mačkovšek Uroš, Leninova 11, Izola – Isola, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Koper, izdano leta 2008. gnv-318900 Mahnič Erika, Povir 58, Sežana, maturitetno spričevalo Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, št. VP-23/2009, izdano leta 2009. gnq-318855 Marc Tijan, Bevkova ulica 1, Ajdovščina, spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole, Šolski center Nova Gorica, št. I/Z – 1413, izdano leta 2004/2005. gne-318917 Meden Ana, Brestova ulica 3, Cerknica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta leta 2007 in 2008. gns-318903 Mihalič Nataša, Knifičeva ulica 18, Maribor, spričevalo 1.–4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1992–1996, izdano na ime Šmit Nataša. gnw-318899 Mujić Hazim, Štrekljeva ulica 24, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne rudarske šole Zagorje, št. 27-3I/78, izdano leta 1978. gnv-318875 Mujkič Adela, Grablovičeva 40, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2005. gnr-318854 Murn Matjaž, Rožni Dol 1, Semič, spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevala 3. in 4. letnika Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 1995. gnh-318889 Naglič Gregor, Leška cesta 12, Mežica, spričevalo 2. letnika Srednje šole Ravne, izdano leta 2002/2003. gnc-318894 Nijazi Muji, Leona Zalaznika 10, Maribor, spričevalo Šolskega centra Celje, št. IZO – 07/2599, izdano leta 2007. gno-318882 Oražem Aleša, Trubarjeva ulica 5, Ribnica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona Aškerca, izdano leta 2007. gni-318863 Pajić Igor, Urhova ulica 9, Komenda, spričevalo o končani OŠ Marije Vere Duplica pri Kamniku, izdano leta 1994. gnu-318901 Planinšek Darko, Pod lipami 24, Celje, spričevalo o končani OŠ Veljka Vlahovića, Celje, izdano leta 1980. gnw-318849 Poglovnik Ana, Center 111, Črna na Koroškem, spričevalo Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, za poklic trgovec, izdano leta 2010. gnz-318846 Potočnik Karlina, Javorje 20, Črna na Koroškem, maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru, izdano leta 2008. gnr-318904 Reiter Mihaela, Gerlinci 83, Cankova, spričevalo 3. letnika Biotehniške šole Rakičan, izdano leta 2007. gnh-318822 Rojina Martin, Lepodvorska ulica 15, Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani, leta 1965 in 1966. gnx-318902 Sojič Bogdan, Kvedrova 13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Izola. gnw-318924 Sotošek Liza, Rožna pot 3, Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 20070298, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-318830 Subotić Sanja, Viška cesta 67, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko-turistične šole, strokovna gimnazija, Radovljica, št. EGI/161, izdano leta 2002, izdano na ime Lekić Sanja. gnr-318858 Šavs Katarina, Cesta na Polje 2A, Log pri Brezovici, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2010. gnp-318856 Šepetavc Andraž, Kozlovičeva 25, Koper – Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper, izdano leta 2004. gnu-318876 Špende Karlo, Valvasorjev trg 16, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1993. gnv-318825 Štorman Vreg Andreja, Videm 31, Videm – Dobrepolje, diplomo št. 41/91-92, Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, izdane leta 1992, na ime Štorman Andreja. gnx-318923 Terzić Edi, Manžan 37B, Koper – Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano leta 2007. gnn-318883 Troha Tjaša, Cesta 44, Ajdovščina, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole, Nova Gorica, izdano leta 1997/1998. gnc-318844 Troha Tjaša, Cesta 44, Ajdovščina, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole, Nova Gorica, izdano leta 1998/1999. gnb-318845 Urankar Metka, Gorica 7, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1994, izdano na ime Urbanija Metka. gnk-318911 Urbania Mihael, Soteska 7, Moravče, spričevalo 7. razreda OŠ Jurija Vege, št. 277, izdano leta 1983. gnp-318831 Vakselj Polona, Tržaška cesta 45, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 2009. gne-318892 Varnier Tess, Einspielerjeva ulica 5B, Ljubljana, maturitetno spričevalo, obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo 4. letnika Srednje oblikovne šole v Ljubljani. gnp-318906 Vavdi Mitja, Spodnji kraj 27, Prevalje, indeks, št. 12250040099, izdala Višja šola Ravne na Koroškem, leto izdaje 2010/2011. gnr-318879 Virag Romana, Hradeckega 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime Češnovar Romana. gnt-318827 Završnik Andrejka, Polzela 83, Polzela, indeks 1.–4. letnika Srednje družboslovne šole Celje, št. III./467, leto izdaje 1983, izdan na ime Kuhar Andrejka. gnl-318864 Zupan Ambrož, Luže 54, Visoko, spričevalo 7. razreda OŠ Bistrica, izdano leta 2008/2009. gno-318832