Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

X Pd 220/2011 Os-2175/11 , Stran 690
X Pd 220/2011 Os-2175/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Wolfova 8, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska c. 2, Ljubljana. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo. Poravnalni in 1. narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 13. maj 2011, ob 9. uri, v sobi št. 1/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 22. marca 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 21. 3. 2011