Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

II D 3420/2010 Os-1963/11 , Stran 690
II D 3420/2010 Os-1963/11
V zapuščinski zadevi opr. št. II D 3420/2010, po pokojni Albini Koler, hčeri Franca Krašovca, rojeni 29. 3. 1913, umrli 10. 11. 2010 v Ljubljani, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Dunajska cesta 43, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo oklic. Zapustnica je bila ob smrti razvezana. Otrok ali posvojencev ni imela, njena starša pa sta umrla pred njo, prav tako njeni stari starši in zapustničin brat Franjo Krašovec, ki je umrl po letu 1970 v Puli na Hrvaškem, in ni imel otrok ali posvojencev. Drugi še živeči sorodniki sodišču niso znani. Zapustnica je napravila lastnoročno oporoko z dne 18. 6. 2009, v kateri je za dedinjo določila Martino Puh, Črtomirova ulica 7, Ljubljana. Ker sodišče s podatki o morebitnih zakonitih dedičih ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 3. 2011