Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

D 9110/2009 Os-1390/11 , Stran 690
D 9110/2009 Os-1390/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Vidi Hojnik, hčerki Antona Vodovnika, upokojenki, rojeni dne 3. 4. 1932, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli dne 7. 12. 2009, nazadnje stanujoči Gregorčičeva ulica 2, Celje. Zapustnica je napravila oporoko, s katero je za oporočno dedinjo določila svojo snaho Silvo Vodovnik, ki se je dedovanju po zapustnici odpovedala. Zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zakonita dediča I. dednega reda zapustničina hči Hajdeja Zorko in zapustničin sin Bojan Zorko sta se odpovedala dedovanju po zapustnici, prav tako se je dedovanju odpovedala zakonita dedinja II. dednega reda zapustničina sestra Miroslava Lah. Glede na navedeno pridejo v poštev zakoniti dediči III. dednega reda (babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 26. 1. 2011