Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

P 143/2010 Os-1682/11 , Stran 689
P 143/2010 Os-1682/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Anice Ravbar, Dobravlje 8, 6210 Sežana, ki jo zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Ivan Štok, Pliskovica 11, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 2. Alojzij Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, 3. Zofija Germek; Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, 4. Viktor Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, 5. Josip Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča in 6. Anton Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem (pcto 13.800,00 € s pp), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki 1. Ivanu Štoku, Pliskovica 11, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 2. Alojziju Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, 3. Zofiji Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, 4. Viktorju Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča, 5. Josipu Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča in 6. Antonu Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne 18. 2. 2011 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani dne 21. 2. 2011