Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

P 67/2011 Os-1920/11 , Stran 689
P 67/2011 Os-1920/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi, opr. št. P 67/2011, tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo stranko Petra Premka, Sternadova ulica 13, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 971,44 EUR, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova 4, Novo mesto. Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 4. 3. 2011