Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

I 1978/2010 Os-1999/11 , Stran 689
I 1978/2010 Os-1999/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetniška pisarna Cerar - Hafner o.p., d.n.o., Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana, zoper dolžnico Miro Žibret, ki jo zastopa začasni zastopnik Samo Pečenko, Miklošičeva 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 359,97 EUR s pp, sklenilo: dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Samo Pečenko, Miklošičeva 12, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 1. 2011