Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

VL 163390/2010 Os-1996/11 , Stran 689
VL 163390/2010 Os-1996/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku: Željku Đeranović, Čanžekova ulica 19, Ljubljana; Anđi Lipič, Čanžekova ulica 19, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, Ljubljana, zaradi izterjave 2.833,67 EUR, sklenilo: dolžnici AnđI Lipič, Čanžekova ulica 19, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Marino Ferfolja Howland. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 2. 2011

AAA Zlata odličnost