Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

I 15428/2006 Os-1825/11 , Stran 689
I 15428/2006 Os-1825/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Potočan Bojana, Dalmatinova 7, Ljubljana, zoper dolžnika Zlatica Polič, Ulica Hermana Potočnika 35, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik, odvetnik, Boris Pertovt, Frankopanska 18, Ljubljana, zaradi izterjave 269,21 EUR s pp, sklenilo: dolžnici Zlatici Polič se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris Pertovt, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana. 3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 3. 2011