Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

VL 132652/2010 Os-1764/11 , Stran 689
VL 132652/2010 Os-1764/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Urošu Miklavc, Kocjančičeva ulica 13, Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik Igor Dernovšek, Tavčarjeva 6/I, Ljubljana, zaradi izterjave 1.656,16 EUR, sklenilo: dolžniku Urošu Miklavc, Kocjančičeva ulica 13, Ljubljana – Dobrunje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor Dernovšek, Tavčarjeva ulica 6/I, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 1. 2011