Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

I 3118/2007 Os-1901/11 , Stran 689
I 3118/2007 Os-1901/11
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji o.p. d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana, proti dolžniku Gorazdu Aleksič, Zlato polje 2, Kranj – dostava, zaradi izterjave 542,41 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Gorazdu Aleksiču, Zlato polje 2, Kranj, začasnega zastopnika odvetnika Ladi Voršiča, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 3. 3. 2011